$ (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از $ (ابهام زدایی))

$ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: