Ĉ ، ĉ چهارمین حرف الفبای اسپرانتو می‌باشد، برساخته از یک C با هشتکی بر فراز آن.

در زمانی که ابزار نگارش این حرف فراهم نباشد، به جای آن از ترکیب cx یا ch بهره می‌برند.

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

Wikipedia contributors, "Ĉ," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%88&oldid=613054564 (accessed July 22, 2014).