باز کردن منو اصلی

آلفا (حرف)

حرفی در الفبای یونانی
(تغییرمسیر از Α)

استفاده به عنوان نمادویرایش

آلفا در فیزیک و شیمی و ریاضی کاربرد بسیار دارد که از آن می‌توان به پرتو آلفا، واپاشی آلفا و کربن آلفا را مثال زد. از آلفا در ریاضی به عنوان متغییری جهت اندازه زاویه نیز به کار می‌رود

منابعویرایش