آئین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، راه‌های اعتراض به آرا، سازمان قضاوتی، اجرای آرای قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع شده‌است.[۱] البته این لایحه پس از اصلاحاتی تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ پس از ارسال معاونت حقوقی قوه قضائیه که ذبیح‌الله خدائیان عهده‌دار این سمت بود به تصویب مجلس رسید [۲]

منابعویرایش

  1. «قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲». روزنامه رسمی.
  2. «اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲». خبرگزاری ایرنا.