آبان‌دخت نجیب‌زاده هخامنشی و همسر داریوش سوم، واپسین شاهنشاه هخامنشی بود. دربارهٔ او اطلاعاتی در دست نیست و جز نامش اثر دیگری از او باقی نمانده‌است.

آبان‌دخت
شهبانوی هخامنشی
همسرداریوش سوم
پیشهنجیب‌زاده

منابع ویرایش

  • فرخ‌زاد، پوران (۱۳۸۱). کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروز. تهران: قطره. شابک ۹۶۴۳۴۱۱۱۶۸.