آبراهام کنستانتین مورادگئا دوسون (به سوئدی: Abraham Konstantin Mouradgea d'Ohsson)(زادهٔ ۲۶ نوامبر ۱۷۷۹- مرگ ۲۵ دسامبر ۱۸۵۱) تاریخ‌نگار و دیپلمات سوئدی ارمنی‌تبار بود. برجسته‌ترین کار او بررسی تاریخ مغول از چنگیز تا تیمور بود.

نگاره‌ای از آبراهام کنستانتین مورادگئا دوسون

زندگی ویرایش

دوسون زادهٔ استانبول بود. در ۱۷۹۸ به سوئد رفت و در دانشگاه اوپسالا به تحصیل پرداخت. سپس به عنوان کارمند،در امور خارجه استخدام شد و سال‌های ۱۸۰–۱۸۰۳ را در پاریس در پست وابستهٔ سفارت سوئد گذراند. سال‌های پس از آن هم خدمت او در مادرید و پروس گذشت، او در این زمان به مطالعهٔ تاریخ شرق پرداخت. در ۱۸۱۰ او کاردار سوئد در پاریس شد و سال پس از آن منشی کابینهٔ ولیعهد شارل چهاردهم شد.

وی در آغاز کاتولیک بود، ولی در ۱۸۱۵ لوتری شد. در ۱۸۱۷ عضو آکادمی سلطنتی علوم سوئد شد و در ۱۸۲۸ به مرتبهٔ اشرافیت سوئد رسید. دوسون نزد یاکوب برسلیوس شیمی و کانی‌شناسی آموخته‌بود و مقالات علمی چندی از جمله دربارهٔ قانون جهانی گرانش نیوتون نگاشته‌بود. اگرچه تمرکز مطالعاتیش بیشتر بر روی تاریخ بود و دربارهٔ تاریخ عثمانی و به ویژه مغول کتاب‌هایی دارد.

افتخارات ویرایش

مورادگئا در سال 1815 از کاتولیک به لوتری تغییر مذهب داد. در سال 1828 به مقام بارونی ارتقا یافت و در سال 1817 به عضویت آکادمی سلطنتی علوم سوئد درآمد. در سال 1823 به عضویت افتخاری آکادمی سلطنتی ادبیات و در سال 1828 به عضویت انجمن سلطنتی علوم در اوپسالا مفتخر شد.

منابع ویرایش

  • ساجدی، طهمورث. «بارون کنستانتین موراد گئادوسُون». فصلنامه فرهنگی پیمان. سال بیستم (۷۷).

Wikipedia contributors, "Abraham Constantin Mouradgea d’Ohsson," Wikipedia, The Free Encyclopedia, //en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abraham_Constantin_Mouradgea_d’Ohsson&oldid=449198573 (accessed October 12, 2011).