آب‌شوران

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از آبشوران)

آب‌شوران می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته‌باشد: