سودا (نوشیدنی)

نوشیدنی
(تغییرمسیر از آب گازدار)

سودا یا آب گازدار یا آب کربنات آبی است که در آن کربن دی‌اکسید، تحت فشار حل شده باشد. آب گازدار یکی از مواد اولیه برای ساخت نوشابه‌های گازدار است.

حباب‌های کربن دی‌اکسید در سودا

سودا معمولاً با آب میوه یا نوشیدنی الکلی مخلوط و مصرف می‌شود.

منابعویرایش

  • ویکی انگلیسی