آتش‌بس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آتش‌بس به توقّف موقّتی یک جنگ گفته می‌شود.

آتش‌بس همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فیلم‌هاویرایش