آتما ویچارا (تفحص خویش)

تفحص خویش (دیواناگری: आत्म विचा، به سانسکریت ویچارا، جنانا ویچارا و همچنین آتما ویچارا نامیده می‌شود)،[۱] روشی است برای مراقبه جهت دست‌یابی به خودشناسی و خودآگاهی که گوروی هندی راماناماهارشی پیوسته آن را به عنوان یک تمرین معنوی (سادانا) توصیه می‌کرد. هدف، شناخت اندیشه «من» است، پدیده «من» یک واقعیت نامستقل و وابسته به «خودِ»[یادداشت ۱] جاودان و تغییرناپذیر (یا همان آتمان) است، گفته می‌شود «من» بدون «خود» یا آتمان نمی‌تواند وجود داشته باشد. این تمرین می‌خواهد تصور وجود یک من مستقل را از بین ببرد.

باگوان شری رامانا ماهارشی، آموزگار هندی که تمرین تفحص خود را سرراست‌ترین و کارآمدترین مسیر منتهی به کشف واقعیت نفس می‌دانست.

مطابق آموزه رامانا با انجام تفحص خویش، فکر «من» محو می‌گردد و تنها «من» باقی می‌ماند.[web ۱] آگاهی بدون کوشش و خودانگیزنده (من هستم محض به جای من فکر می‌کنم) منتج می‌شود، با همراهی کردن و ماندن با این آگاهی،[web ۲] انگیزاننده‌های افکار و کنش‌های فرد در زندگی (واساناها) نابود می‌شوند و نتیجتاً تنها آگاهی صرف می‌ماند و اندیشه «من» دیگر هیچ‌گاه باز نمی‌خیزد.

یادداشتویرایش

  1. اینجاً منظور از «خود»، نفس، هویت یا فردیت شخصی مجزا از دیگر اشخاص نیست، در متون هندی «خود» (در ترجمه‌های انگلیسی Self) به خویشتن حقیقی و تغییرناپذیر مشترک در همهٔ انسان‌ها (که خودشان به آن برهمن می‌گویند) اشاره دارد؛ و در مقابل «من» خویشتن غیر حقیقی و کاذب - همان نفسانیت خودمان - (در ترجمه‌های انگلیسی «i» یا «i thought») هویت فردی مجزا از خود (یا برهمن) است.

منابعویرایش

  1. Sadhu Om 2005, p. ۱۳۶.

منابع وبویرایش