آتون

خدای مصر باستان

آتون (آتِن هم نوشته‌اند) به معنی قرص خورشید از ایزدهای مصر باستان بود. آتون در واقع جنبه تغییریافته خداوند یکتا بود کهه مذهب پرستش آن توسط آمون هوتپ چهارم رسمی شد.[۱] او پس از آن خود را آخناتون به معنای پرستندهٔ (یا دوستدار) آتون نامید. آخناتون آتون‌پرستی را به‌جای پرستش آمون رسمیت بخشید اما این آیین کمی پس از مرگ او از رسمیت افتاد.

آتون
La salle dAkhenaton (1356-1340 av J.C.) (Musée du Caire) (2076972086).jpg
it
n
N5
ویژگی‌ها: خود خورشید
اطلاعات شخصی
فهرست اساطیر مصر

منابعویرایش

  1. اساطیر مصر، ژ. ویو. ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور،ص۹۷