آتون

خدای مصر باستان

آتون به معنی قرص خورشید و در واقع جنبه تغییر یافته خداوند یکتا که مذهب پرستش آن توسط آمون هوتپ چهارم به وجود آمد [۱]و پس از آن خود را آخناتون به معنای پرستندهٔ(یا دوستدار) آتون نامید. آخناتون آن را به‌جای پرستش آمون رسمیت بخشید اما تا مدت کمی پس از مرگ وی باقی نماند.

آتون
La salle dAkhenaton (1356-1340 av J.C.) (Musée du Caire) (2076972086).jpg
it
n
N5
ویژگی‌ها: خود خورشید
اطلاعات شخصی
فهرست اساطیر مصر

منابعویرایش

  1. اساطیر مصر، ژ. ویو. ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور،ص۹۷