آتون (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آتون می‌تواند کاربردهای زیر را داشته باشد:

  • آتون در زبان فارسی به معنی زنی که دختران را درس بدهد و کارهای دستی به آنها بیاموزد، معلمه، به معنی مشیمه و زهدان نیز گفته شده‌است.
  • آتون، در مصر باستان.