آثار ایران کتابی است به زبان فرانسوی از آندره گدار. این کتاب ۴ جلدی به معرفی آثار تاریخی ایران به تفصیل پرداخته‌است.

آثار ایران
نویسندهآندره گدار
ناشرپل گوتنر (پاریس)
تعداد صفحاتمجموعه نشریه‌ای ادواری باستان شناسی و هنرایرانی و اسلامی
موضوعآثار تاریخی ایران
زبانفرانسوی
سری۴ مجلد

منابعویرایش