باز کردن منو اصلی

آثار ایران کتابی است به زبان فرانسوی از آندره گدار. این کتاب ۴ جلدی به معرفی آثار تاریخی ایران به تفصیل پرداخته‌است.

آثار ایران
نویسنده آندره گدار
ناشر پل گوتنر (پاریس)
تعداد صفحات مجموعه نشریه‌ای ادواری باستان شناسی و هنرایرانی و اسلامی
موضوع آثار تاریخی ایران
زبان فرانسوی
سری ۴ مجلد

منابعویرایش