آخرین جنگ جمهوری روم

آخرین جنگ جمهوری روم (انگلیسی: Last war of the Roman Republic) که با عناوینی همچون جنگ داخلی آنتونی یا جنگ میان آنتونی و اکتاویان شناخته می‌شود، آخرین جنگ داخلی جمهوری روم است که میان مارک آنتونی (با همراهی کلئوپاترا) و اوکتاویان رخ داد که با پیروزی اکتاویان همراه بود. پس از این جنگ جمهوری روم جای خود را امپراتوری روم داد و اوکتاویان با برگزیدن لقب آگوستوس به عنوان امپراتور روم انتخاب شد.

آخرین جنگ جمهوری روم
بخشی از زوال و سقوط جمهوری روم
تاریخمارس ۳۲ قبل از میلاد – اوت ۳۰ قبل از میلادی
موقعیت
نتایج پیروزی اکتاویان
• اتحاد روم تحت حکومت اکتاویان
• اکتاویان مبدل به آگوستوس
• تغییر جمهوری روم به امپراتوری روم
تغییرات
قلمرو
اشغال مصر توسط روم
طرف‌های درگیر
هواداران اکتاویان هواداران مارک آنتونی
امپراتوری بطلمیوسی
فرماندهان و رهبران
آگوستوس
مارکوس ویپسانیوس آگریپا
تیتوس استاتیلیوس تائوروس
لوسیوس پیناریوس اسکارپوس
مارک آنتونی اعدام‌شده
کلئوپاترا اعدام‌شده
گایوس سوسیوس (اسیر)
پوبلیوس کانیدیوس کراسوس اعدام‌شده
قوا
۲۰۰٬۰۰۰ لژیونر[۱]
۴۵۰ کشتی جنگی + حمل‌کننده

۱۹۳٬۰۰۰ سرباز رومی

۲۰٬۰۰۰سرباز مصری[۲]
۶۰۰ کشتی‌های جنگی رومی/مصری + حمل‌کننده
تلفات و ضایعات

دقیقاً مشخص نیست

تقریباً ۵۰ هزار یا بیشتر از آن

دقیقاً مشخص نیست


تقریباً ۷۵ هزار یا بیشتر از آن
آخرین جنگ جمهوری روم

در سال ۳۲ قبل از میلاد، سنای روم به سلسله بطلمیوسی اعلان جنگ و دستور فتح و اشغال مصر را صادر کرد. معشوقه و رقیب اکتاویان، مارک آنتونی، به هواداری از آخرین ملکه بطلمیوسی، کلئوپاترا، برخاست و حدود ۴۰ درصد از سنای روم نیز به وی برای مقابله با اوکتاویان پیوستند. پس از پیروزی قاطع اکتاویان در نبرد آکتیوم، مارک آنتونی و کلئوپاترا از اسکندریه عقب‌نشینی و در نهایت خودکشی کردند.

منابع ویرایش