آدم‌کش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آدم‌کش کسی‌ست که مرتکب قتل می‌شود.

آدم‌کش همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: