ایزدگشسپ

(تغییرمسیر از آذرگشسب)

ایزدگُشَسپ یا آذرگشسپ که به صورت ایزدگشسب و آذرگشسب هم نوشته شده‌است، در شاهنامه نام سردارِ بهرام چوبین است که در نبردها همواره و پیوسته به همراه بهرام بود.

ایزدگشسب در شورش بر هرمز و خسرو همپیمان شد و پس از کشته شدن بهرام، مشاور گردیه گردید.

فردوسی از وی اینگونه یاد کرده‌است:

دگر آنکه نامش بُد ایزدگُشسپ

کز آتش نه برکاشتی در تگ اسپ[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

  1. پارسی نگاشتهٔ شاهنامهٔ فردوسی، صفحه: ۶۳۰

منابع ویرایش

  • شاهنامهٔ فردوسی
  • پارسی نگاشتهٔ شاهنامه، نگارش: فرانک دوانلو، انتشارات آهنگ قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۷