باز کردن منو اصلی

آذرنرسی یا آذرنرسه در سال ۳۰۹ (میلادی) پادشاه ساسانی بود. آذر نرسه یکی از پسران هرمز دوم و از زن اول او بود که بعد از پدر برتخت نشست.[۱] ولی چون اعیان و نجبای مملکت را ناراضی نمود، پس از چند ماه از سلطنت خلع شد سپس او را کشتند. بعد از مرگش در سال ۳۰۹ (میلادی) شورش و جنگ داخلی در گرفت. بنابراین منتظر بودند، زن هرمز دوم بزاید و تاج پادشاهی را در خوابگاه زن هرمز دوم که آبستن بود، آویختند و بچه‌ای را که در شکم داشت، پادشاه نامیدند. این فرزند همان شاپور دوم ملقب به ذوالاکتاف بود.[۲][۳]

آذرنرسه
شاهنشاه ایران و انیران
نهمین شاهنشاه ساسانی
سلطنت ۳۰۹ تا ۳۰۹
پیشین هرمز دوم
جانشین شاپور دوم
خاندان خاندان ساسان Senmurv.svg
پدر هرمز دوم
مادر ملکه ایفرا هرمزد
زادروز نامعلوم
مرگ ۳۰۹ میلادی
دین و مذهب مزدیسنا

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن (۱۳۶۲). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
  • زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۶۴). تاریخ مردم ایران، پیش از اسلام. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر.
  • کریستن سن، آرتور (۱۳۶۷). ایران در زمان ساسانیان. ترجمهٔ رشید یاسمی. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر.
  • A. Tafażżolī. «ĀDUR NARSEH – Encyclopaedia Iranica».
پادشاه پیشین:
هرمز دوم
آذر نرسی
شاهنشاه ایران

۳۰۹ - ۳۰۹ میلادی

جانشین:
شاپور دوم