آرامی‌ها

اتحادیه‌ای از قبایل بدوی سامی‌نژاد آرامی‌زبان

آرامی‌ها، اتحادیه‌ای از قبایل بدوی سامی‌نژاد آرامی‌زبان که در پیرامون کویر در شرق رود اردن و دریای مرده (بحرالمَیِت) می‌زیستند. این شبانان چادرنشین و بیابانگرد از خویشاوندان نزدیک بنی اسرائیلیان بودند. بین قرن ۱۱–۸ پ.م آرام (منطقهٔ بزرگی در شمال سوریه) را اشغال کردند. در همین دوران تعداد دیگری از این قبایل، بخش بزرگی از میانرودان را اشغال کردند.

نقشهٔ بخش جنوبی شام در پیرامون ۸۳۰ پیش از میلاد

امروزه مردمان آرامی‌تبار در کشورهای مانند عراق، سوریه، ایران و ... زندگی می‌کنند؛ اینان در ایران معروف به مندائیان هستند.

منابعویرایش

"Aramaean." Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007.

جستارهای وابستهویرایش