آران‌ای کوچک هسته‌ای

آران‌ای کوچک هسته‌ای (Small nuclear RNA) دسته‌ای از آران‌ای‌های کوچک هستند که در هستهٔ یاخته‌های یوکاریوت‌ای جای دارند. طول متوسط آران‌ای کوچک هسته‌ای ۱۵۰ نوکلئوتید است و توسط آران‌ای پلی‌مراز II یا آران‌ای پلی‌مراز III رونویسی می‌شود.

A comparison between major and minor splicing mechanisms

جستاهای وابستهویرایش

منبعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی بازبینی بیستن دی ماه نودو سه Small_nuclear_RNA