آران‌ای کوچک هسته‌ای

آران‌ای کوچک هسته‌ای (snRNA) نوعی آران‌ای غیر-کدکننده است که پیرایش پیش‌ساز آران‌ای پیام‌رسان را کاتالیز می‌کند. هر snRNA با چندین پروتئین، تشکیل یک کمپلکس آران‌ای-پروتئین می‌دهد که به آن‌ها ریبونوکلئوپروتئین کوچک هسته‌ای (snRNP) می‌گویند.[۱] در لکه‌های پیرایشگر (Splicing Speckles) (درون هسته سلولی) و اجسام کاخال (Cajal Bodies) هستهٔ سلول‌های یوکاریوتی یافت می‌گردند. اندازهٔ یک snRNA به‌طور میانگین تقریباً به اندازهٔ ۱۵۰ نوکلئوتید است. snRNAها با هرکدام از آران‌ای پلی‌مراز II یا آران‌ای پلی‌مراز III رونویسی می‌شوند.[۲] عملکرد اصلی snRNAها در پردازش RNA پیش-پیامبر (hnRNA) درون هسته است. همچنین نشان داده شده‌است که آن‌ها در تنظیم عوامل رونویسی (7SK RNA) یا آران‌ای پلی‌مراز II (یا به‌طور دقیق‌تر B2 RNA) و نگهداری تلومرها نیز نقش دارند.

مقایسه‌ای بین سازوکارهای پیرایشگری اصلی و فرعی

منابع ویرایش

  1. Morais, Pedro; Adachi, Hironori; Yu, Yi-Tao (2021). "Spliceosomal snRNA Epitranscriptomics". Frontiers in Genetics. 12. doi:10.3389/fgene.2021.652129/full. ISSN 1664-8021.
  2. Henry RW, Mittal V, Ma B, Kobayashi R, Hernandez N (1998). "SNAP19 mediates the assembly of a functional core promoter complex (SNAPc) shared by RNA polymerases II and III". Genes & Development. 12 (17): 2664–2672. doi:10.1101/gad.12.17.2664. PMC 317148. PMID 9732265.

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش