آرای زیبا به عقیده نویسنده «آلکساندر ماتیکیان» آرا ایزد جنگ ارمنستان باستان است و ریشه‌ای هند و اروپایی دارد که ایزد میرا و برخیزنده است. به عقیده پروفسور گریگور قاپانتسیان، آرا در حدود ۱۵۰۰ قبل از میلاد مورد پرستش و ستایش اقوام آسیای صغیر بوده است. آرا ایزد فصل بهار و گیاهان است.

Shamiram ara.jpeg

تاریخویرایش

نام همسر آرا، «نِوْارت» یعنی گل سرخ نو، شکوفه نو است. بعضی از اسامی خاص مکان‌های جغرافیایی در ارمنی از واژه آرا هستند مانند:آرارات یا آراگاتس و غیره. برخی از پیکره‌های سنگی و تصاویر حکاکی شده از لک لک که اولین قاصد بهار است. سمبل آرا محسوب می‌شوند. از آنجایی که آرا با شروع فصل بهار مربوط بوده، نمونه کاملی از قدرت فوق‌العاده بوده است. ششمین ماه در گاه‌شماری ارمنی به نام او «آراتس» نامیده می‌شود.

 • افسانه آرای زیبا و شامیرام-سمیرامیس

این افسانه ملی ارمنی به وسیله موسس خورناتسی برگرفته از مورخان دیگر و بنابر روایات قدیمی نگاشته شده است. بنابر گفته موسس خورناتسی ملکه آشور، سمیرامیس مفتون زیبایی آرا، پادشاه ارمنستان شده بود و در پی به دست آوردن او به هر وسیله‌ای متوسل می‌شد. دادن هدایا و قولها به جایی نرسید و سمیرامیس تصمیم گرفت تا به زور اسلحه به خواسته خود برسد. آرای زیبا در این جنگ کشته می‌شود. سمیرامیس جسد او را به امید زنده شدن در بالاخانه قصر قرار می‌دهد «من به خدایان خود فرمان دادم تا زخم‌های او را بلیسند و او زنده خواهد شد.» در عین حال ملکه امید داشت به سحر و جادو و افسونگری آرای زیبا را زنده کند. اما چون جسد فاسد شد، دستور داد که آن را در گودالی انداخته بپوشانند و یکی از محبوبین خود را مخفیانه به لباس فاخر ملبس کرده شایعه‌ای دربارهٔ آرای زیبا اشاعه داد که «خدایان با لیسیدن و زنده کردن آرای زیبا نیت و آرمان ما را برآوردند.»

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 • احمد نوری‌زاده. تاریخ و فرهنگ ارمنستان، تهران: چشمه، ۱۳۷۶، شابک:۷-۲۲۰-۳۶۲-۹۶۴-۹۷۸
 • احمد نوری‌زاده، صد سال شعر ارمنی (از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم). تهران:نشر چشمه، شابک:۹-۲۱۶-۳۶۲-۹۶۴-۹۷۸
 • تاریخ کلیسای ارمنی، نگارش دکتر ادیک باغداساریان، تهران ۱۳۸۰. شابک:۲-۰۷۴۵-۰۶-۹۶۴
 • بررسی ریشه شناختی واژه‌های آرامازد، اهورامزدا و ماشتوتس، نویسنده: آنوشیک ملکی، فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره ۶۶ - سال هفدهم - زمستان ۱۳۹۲
 • اشتراکات اساطیری و باورها در منابع ایرانی و ارمنی، نویسنده:ماریا آیوازیان، نشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۱)، شابک:۰-۵۶۰-۴۲۶-۹۶۴-۹۷۸
 • تعاملات تاریخی و فرهنگی ایران و ارمنستان از عصر کهن تاکنون، نویسنده: دکتر مهران شیراوند، فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره ۵۸ - سال پانزدهم - زمستان ۱۳۹۰
 • آیین مهر و تأثیر آن بر فرهنگ ایرانی، اسلامی، ارمنی، مسیحی و فرهنگ مشترک جهانی، نویسنده: گارگین فتایی، فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره ۳۳ - سال نهم - پاییز ۱۳۸۴
 • امشاسپندان و ایزدان در تاریخ اساطیری ایران، فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره ۲۸ - سال هشتم - تابستان ۱۳۸۳
 • مانوک آبقیان، افسانه‌های ملی ارمنی در نگارش تاریخ ارمنیان موسس خورناتسی
 • یشت فرزانگی: جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی، نشر: هرمس (۲۹ بهمن، ۱۳۸۴)، شابک:۰-۳۶۳-۲۱۸-۹۶۴
 • باورها، دین، پرستش اسطوره‌های ارمنیان کهن. چاپ ایروان سال ۲۰۰۱ میلادی
 • «ARA THE BEAUTIFUL – Encyclopaedia Iranica». دریافت‌شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷.