آرتمیتا (یونانی باستان: Ἀρτεμίτα) یا آرتمیتا در آپولونیاتیس یک شهر یونانی[۱] در شرق عراق امروزی[۲] بود که در دوره امپراتوری آشور بنیانگذاری شد[۳] و در دوره شاهنشاهی اشکانی به اوج پیشرفت خود رسید. بقایای این شهر در نزدیکی مقدادیه قرار دارد.

منابع

  1. Isidore of Charax, Parthian Stations, paragraph 2.
  2. Smith, William (1852). Dictionary of Greek and Roman Geography (Abacaenum – Hytanis). 1. Boston: Little, Brown. p. 227.
  3. Karlheinz Kessler, Kār Aššur, Chalas(s)ar, Artemita. Assyrische Festung und griechische Polis in der Apolloniatis, in Mélanie C. Flossmann-Schütze et al. (eds.): Kleine Götter — Große Götter. Festschrift für Dieter Kessler zum 65. Geburtstag. (= Tuna el-Gebel 4). Brose, Haar 2013, S. 273–285 شابک ‎۹۷۸−۳−۹۴۴۲۰۷−۰۲−۵.

پیوند به بیرون