آرسابر (به یونانی: Ἀρσαβήρ، برگرفته از نام ارمنی آرشاویر) نجیب‌زاده‌ای بیزانسی با تبار ارمنی بود. او در فوریهٔ سال ۸۰۸ میلادی از سوی گروهی از صاحب‌منصبان سکولار و کلیسایی که از شیوهٔ حکومتداری نیکه‌فوروس یکم، امپراتور وقت بیزانس ناراضی بوده و علیهش دسیسه‌چینی کرده بودند به‌عنوان امپراتور جدید انتخاب شد. اما نیکه‌فوروس از نقشهٔ آنان آگاهی یافت و حکم به دستگیری توطئه‌گران داد. آنها را کتک زدند و پس از مصادرهٔ اموالشان تبعید نمودند. آرسابر را نیز پس از آنکه سرش را تراشیدند به صومعه‌ای در بیتینی تبعید کردند.

آرسابر
غاصب امپراتوری بیزانس
زادهزمانی در سدهٔ هشتم میلادی
درگذشتهزمانی در سدهٔ نهم میلادی
فرزند(ان)تئودوسیا

دختر آرسابر، تئودوسیا، به همسری لئو (بعدتر امپراتور لئوی پنجم) درآمد. لئو که تا آن زمان از خاصگان نیکه‌فروس یکم به‌شمار می‌رفت به‌ناگاه تبعید شد که علت احتمالی آن را، ارتباط او با آرسابر دانسته‌اند.

منابعویرایش