آرژیلیت ‎/ˈɑːr[invalid input: 'ɨ']lt/‎گونه ای سنگ دگرگونی ریزدانه است و عمدتاً از ذرات رس سفت تشکیل شده‌است. آنها معمولاً حاوی مقادیر متغیری از ذراتِ با اندازه سیلت هستند.

مجموعه ای از آرژیلیت فیروزه ای و نارنجی در پارک ملی تاریخی فرهنگ چاکو

این سنگ فشرده از گلسنگ یا شیل حاصل شده‌است و سخت شدگیِ بیشتری نسبت به گلسنگ یا شیل حاصل کرده، اما لامیناسیون آن کمتر از این دو می‌باشد.[۱]

منابعویرایش