آرکائوتیریس

سرده‌ای از ماردندانان
آرکائوتیریس
محدودهٔ زمانی: Late Carboniferous
Archaeothyris BW.jpg
آرکائوتیریس، Archaeothyris
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: پلیکوسور
تیره: ماردندانان

آرکائوتیریس (نام علمی: Archaeothyris) نام یک سرده از تیره ماردندانان است.

منابع