آریاسپ شاهزاده هخامنشی و پسر دوم و ولیعهد دوم اردشیر دوم از استاتیرا بود.[۱] پس از توطئه و اعدام برادر بزرگترش داریوش به عنوان بزرگترین پسر و ولیعهد انتخاب شد اما با توطئه اردشیر سوم، اردشیر دوم نسبت به آریاسپ نیز احساس خطر کرد و حکم قتل او را داد اما آریاسپ که خود از این موضوع آگاهی یافته بود پیش از اعدام خود کشی کرد. پس از مرگ آریاسپ با فرمان اردشیر دوم پسر سوم خود اوخوس را که بعداً با نام اردشیر سوم بر تخت نشست ولیعهد شد.[۲] همسر او پانتی نام داشت.

منابعویرایش

  1. Nach Justin (10, 2) soll Artaxerxes II. die Aspasia gar geheiratet haben.
  2. Siehe Carsten Binder: Plutarchs Vita des Artaxerxes: Ein historischer Kommentar. Berlin 2008, S. 340.
  • مشارکت کنندگان ویکی‌پدیا، Ariaspes، ویکی‌پدیای آلمانی، دانشنامه آزاد (بارگذاری ۱۱ فروردین ۱۳۹۶)
  • Carsten Binder: Plutarchs Vita des Artaxerxes: Ein historischer Kommentar. Walter de Gruyter, Berlin 2008