باز کردن منو اصلی


آر خرگوش

اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی خرگوش (صورت فلکی)
بعد ۰۴h ۵۹m ۳۶.۳۴۸۷s
میل ‏ ۲۲.۵۱۸″ ۴۸′ ‎−۱۴°
قدر ظاهری (V)۵.۵ to ۱۱.۷
مشخصات
ردهC7,6e(N6e)
راهنمای رنگ B-V+5.74
راهنمای رنگ R-I+1.47
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۳۲.۴ ± ۲ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۷.۰۲ mas/yr
Dec.: −۲.۴۸ mas/yr
اختلاف منظر (π)۳.۹۹ mas
قدر مطلق (MV)۲
نام‌گذاری‌های دیگر
R Lep, AAVSO 0455-14, BD−15 915, GC 6093, HD 31996, HIP 23203, HR 1607, IRC -10080, PPM 215123, RAFGL 667, SAO 150058.
منابع
سیمباداطلاعات

آر خرگوش یک ستاره است که در صورت فلکی خرگوش قرار دارد.

منابعویرایش