آزادراه ذوب آهن آزادراهی در استان اصفهان در مرکز ایران است که اصفهان به حومه‌های جنوب غربی و شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان که این آزادراه نام خود را از آن گرفته، متصل می‌سازد.

Azadrah51-IR.png

آزادراه ذوب آهن
اطلاعات مسیر
طول:۲۸ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:اصفهان، استان اصفهان
AB-Kreuz-blaugrün.svg Expressway in Iran.png Agharabparast Expressway
Avenue in Iran.jpg Kazemi Boulevard
 Expressway in Iran.png Najafabad-Fuladshahr Expressway
Isfahan West Ring Road
Azadrah7-IR.png آزادراه ۷
به:زرین‌شهر، استان اصفهان
AB-Kreuz-blaugrün.svgRoad51.png جاده ۵۱
موقعیت
استان‌ها:استان اصفهان
شهرستان‌ها:فلاورجان، استان اصفهان
Kalishad and Sudarjan, استان اصفهان
ایمان‌شهر، استان اصفهان
فولادشهر، استان اصفهان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها

منابعویرایش