آزاده صفتی است به معنی آزاداندیش و کسی که زیر سلطه کس دیگری نمی‌رود. این صفت به عنوان اسم خاص برای زنان و نیز به عنوان نام خانوادگی به کار می‌رود. این واژه در موارد زیر کاربرد دارد:

نام کوچکویرایش

نام خانوادگیویرایش