نرم‌افزار آزاد و متن‌باز

نرم‌افزای که هم آزاد (به معنای آزادی) و هم متن‌باز است.
(تغییرمسیر از آزاد و متن باز)

نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (به انگلیسی: Free and open source software یا FLOSS، F/OSS، FOSSنرم‌افزاری است که به‌منظور تأمین حق کاربران برای مطالعه، تغییر، و بهبود طراحی آن، با دردسترس‌بودن کد مبدأ نرم‌افزار، به‌شکل آزاد پروانه‌دار گشته است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش