باز کردن منو اصلی

آزار و شکنجه، بدرفتاری هدف‌مند فرد یا گروهی از افراد علیه فرد یا گروه دیگری است. رایج‌ترین گونه‌ها؛ آزار و شکنجه مذهبی، نژادپرستی و سرکوب سیاسی هستند، هرچند که این اصطلاحات به‌طور طبیعی هم‌پوشانی دارند. اعمال رنج، آزار و اذیت، زندانی کردن، توقیف، ترساندن و رنج دادن، همه عواملی هستند که ممکن است آزار و اذیت را ایجاد کنند، اما همه رنج‌ها لزوماً آزار و اذیت را ایجاد نمی‌کنند. رنج قربانی باید به اندازه کافی شدید باشد. نقطهٔ آستانهٔ شدت، منبع بحث‌های زیادی بوده‌است.[۱]

منابعویرایش

  1. S. Rempell, Defining Persecution, http://ssrn.com/abstract=1941006