آزمایشگاه‌های سپاه سیگنال

آزمایشگاه‌های سپاه سیگنال (انگلیسی: Signal Corps Laboratories) یک مجموعهٔ تحقیق و توسعه وابسته به ارتش ایالات متحده بود که در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۰ به‌عنوان بخشی از سپاه سیگنال ارتش ایالات متحده در فورت مونموث، نیوجرسی پایه‌گذاری شد. این مجموعه طی سال‌ها دستخوش تغییراتی در نام خود شد، اما همچنان به‌عنوان سازمان ارائه‌دهندهٔ خدمات تحقیقاتی و توسعه برای سپاه سیگنال ارتش باقی ماند.

منابع ویرایش

  • Brown, Louis; A Radar History of World War II - Technical and Military Imperatives, Inst. of Physics Pub., 1999
  • Skolnik, Merrill I.; "Fifty Years of Radar," Proc IEEE, Special Issue on Radar, Vol. 73, p. 182, 1985
  • Terrett, Dulany; The Signal Corps: The Emergency (to December 1941), 4th ed., Government Printing Office, 2002
  • Vieweger A. L.; "Radar in the Signal Corps," IRE Trans Mil. Elect., MIL-4, p. 555, Oct. 1960
  • Watson, Raymond C., Jr.; Radar Origins Worldwide, Trafford Publications, 2009
  • Zale, Harold; Electronics Away, 1969, and Radar Spelled Backwards, 1972, Vantage Press