آزمایش در بالین بیمار

آزمایش تشخیصی بر بالین بیمار یا آزمایش در نقطهٔ مراقبت (POCT یا Point-of-care testing) آزمایش تشخیص پزشکی است که در بالین بیمار قابل انجام است.[۱]

Point-of-care testing
تشخیص پزشکی
سرعنوان‌های موضوعی پزشکیD000067716

منابع ویرایش

  1. Quesada-González D, Merkoçi A (July 2018). "Nanomaterial-based devices for point-of-care diagnostic applications". Chemical Society Reviews. 47 (13): 4697–4709. doi:10.1039/C7CS00837F. PMID 29770813.