آزوبنزن ردوکتاز

آزوبنزن ردوکتاز (به انگلیسی: Azobenzene reductase) یک آنزیم وابسته به نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید فسفات از گروه اکسیدوردوکتاز است که واکنش شیمیایی زیر را کاتالیز می‌کند:

azobenzene reductase (azoreductase)
شناساگرها
شمارهٔ EC ۱٫۷٫۱٫۶
شمارهٔ CAS ۹۰۲۹-۳۱-۶
پایگاه‌های داده
IntEnz نمایش IntEnz
BRENDA مدخل BRENDA
ExPASy نمایش NiceZyme
KEGG نمایش KEGG
MetaCyc گذرگاه سوخت‌وساز
PRIAM نمایه
ساختار PDB RCSB PDB PDBe PDBsum
انتولوژی ژن AmiGO / EGO
N,N-dimethyl-1,4-phenylenediamine + aniline + NADP+ 4-(dimethylamino)azobenzene + NADPH + H+

در این واکنش آنیلین به آزوبنزن تبدیل میشود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش