آستانه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آستانه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهر

روستا