آسستس (یونانی باستان: Ἀκέστης) در اسطوره‌شناسی روم پسر خدای رودخانه سیسیل، کرینیسوس و متولد توسط زنی داردانی یا تروآیی به نام اگستا یا سگستا بود.

منابع ویرایش