آسمان‌خراش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آسمان‌خراش ساختمانی بلند و به طور مداوم قابل سکونت است.

آسمان‌خراش همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فیلم‌هاویرایش