آسپیدوسور

آسپیدوسور (نام علمی: Aspidosaurus) نام یک سرده از راسته بریده‌مهرگان است.

آسپیدوسور
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: دوزیستان
راسته: بریده‌مهرگان
بالاخانواده: Dissorophoidea
تیره: Dissorophidae
Dissorophoidea
Micromelerpetontidae

Micromelerpeton

برابرپایان

Platyrhinops

بریده‌مهره دولیس

Olsoniformes
Trematopidae

Ecolsonia

Fedexia

تامباکیا

Anconastes

Phonerpeton

Acheloma

Dissorophidae

پهن‌خارپشت

Aspidosaurus

Conjunctio

Dissorophinae

Dissorophus

Broiliellus texensis

Broiliellus brevis

Broiliellus olsoni

قورباغه‌های دهان‌باریک

Brevidorsum

Admiral taxon

Rio Arriba taxon

کورچهره

کورچهره

Kamacops

Zygosaurus

منابعویرایش