خار قدامی فوقانی ایلیاک یا آسیس (به انگلیسی: (Anterior superior iliac spine (ASIS) یک برآمدگی استخوانی از استخوان ایلیاک و یک نقطه عطف مهم از آناتومی سطح است. اشاره به انتهای قدامی ایلیاک کرست استخوان لگن دارد. این ماده پیوستگی برای رباط اینگوئینال و ماهیچه خیاطه را فراهم می‌کند. ماهیچه تنسور فاسیا لاتا به جنبه جانبی آسیس متصل می‌شود و همچنین در حدود ۵ سانتی‌متر دورتر از توبرکل ایلیاک است.[۱]

آسیس (ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامی)
Gray435.png
غشاt مفصلی (ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامی در سمت راست بالای تصویر قابل مشاهده است)
Gray1219.png
ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامی از پایین راست برچسب دوم.
شناسه‌ها
TA98A02.5.01.111
TA21327
FMA49465

ساختارویرایش

آسیس به انتهای قدامی ایلیاک کرست استخوان لگن اشاره دارد. یک نقطه عطف کلیدی است و به راحتی لمس می‌شود. این اتصال برای رباط اینگوئینال، عضله سارتوریوس و ماهیچه تنسور فاسیا لاتا فراهم می‌کند.[۲]

ساختارهای متنوعی اطراف آسیس قرار دارند، از جمله:

اهمیت بالینیویرایش

آسیس سرنخی در شناسایی برخی دیگر از علایم بالینی از جمله نقطه مک برنی، خط نلاتون و طول واقعی پا ایجاد می‌کند (طول نابرابر پا را نگاه کنید).[۳]

همچنین این یک نقطه عطف مهم برای رویکردهای مختلف جراحی مانند درمان فتق است. شدت علایم آسیب به عصب ایلوهیپوگاستریک می‌تواند نشان دهد در بالا یا زیر آسیس آسیبی رخ داده‌است.

می‌توان این استخوان را از در نزدیکی ایلیاک کرست برداشت (پیوند استخوان) و برای استفاده در سایر نقاط بدن استفاده کرد. از آنجا که عصب ساب کوستال نزدیک به آسیس واقع شده خطر آسیب وجود دارد.

باند ایلیوتیبیال ممکن است در جایی که از طریق ستون فقرات ایلیاک قدامی عبور کند در سندرم باند ایلیوتیبیال تحریک شود.[۴]

منابعویرایش

  1. Molloy, Robert E. (2005-01-01), Benzon, Honorio T. ; Raja, Srinivasa N. ; Molloy, Robert E. ; Liu, Spencer S. (eds.), "Chapter 75 - Truncal Blocks: Intercostal, Paravertebral, Interpleural, Suprascapular, Ilioinguinal, and Iliohypogastric Nerve Blocks", Essentials of Pain Medicine and Regional Anesthesia (Second Edition), Philadelphia: Churchill Livingstone, pp. 636–644, doi:10.1016/b978-0-443-06651-1.50079-4, ISBN 978-0-443-06651-1, retrieved 2020-12-15.
  2. Garten, Hans (2013), "M. tensor fasciae latae", The Muscle Test Handbook, Elsevier, pp. 236–237, doi:10.1016/b978-0-7020-3739-9.00091-2, ISBN 978-0-7020-3739-9, retrieved 2020-12-15.
  3. "Anterior superior iliac spine". Wikipedia. 2021-05-15.
  4. Rea, Paul (2015-01-01), Rea, Paul (ed.), "Chapter 3 - Lower Limb Nerve Supply", Essential Clinically Applied Anatomy of the Peripheral Nervous System in the Limbs, Academic Press, pp. 101–177, doi:10.1016/b978-0-12-803062-2.00003-6, ISBN 978-0-12-803062-2, retrieved 2020-12-15.

جستارهای پیوستهویرایش

نگارخانهویرایش