آفریقایی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آفریقایی در یکی از معانی زیر ممکن است به‌کار رود: