ارتفاعات آلاداغ در قسمت میانی استان خراسان شمالی واقع شده‌اند و ادامه کوه‌های البرز می‌باشند که همراه ارتفاعات بینالود در خراسان رضوی، رشته کوه آلاداغ - بینالود را تشکیل می‌دهند. این کوه‌ها با جهت شرقی - غربی از سمت شمال به دشت‌های فاروج، شیروان، بجنورد و سملقان و از سمت جنوب به دشت‌های جاجرم، اسفراین و صفی‌آباد محدود می‌شوند. بلندترین نقطه این رشته کوه، قله شاه جهان می‌باشد که 3080 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و در شهرستان اسفراین واقع شده‌است. از ویژگی‌های این ارتفاعات، رسوبی بودن اغلب سنگ‌ها، وجود گسل‌های متعدد، جوان بودن چین خوردگیها و فرسایش آبی است.

منابعویرایش

  • کتاب استان‌شناسی خراسان شمالی