آلبان‌خزنده

سرده‌ای از آلبان‌خزندگان
آلبان‌خزنده
Albanerpeton BW.jpg
آلبان‌خزنده، Albanerpeton
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: دوزیستان
زیررده: نرم‌دوزیستان
راسته: دگردم‌داران
تیره: دگردم‌داران

آلبان‌خزنده (نام علمی: Albanerpeton) نام یک سرده از تیره دگردم‌داران است.

منابع