آلفاپروتئوباکتریا

رده‌ای از پروتئوباکتریا
آلفاپروتئوباکتریا
Wolbachia.png
آلفاپروتئوباکتریا، Alphaproteobacteria
آرایه‌شناسی
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: آلفاپروتئوباکتریا

آلفاپروتئوباکتریا (نام علمی: Alphaproteobacteria) نام یک رده از شاخه پروتئوباکتریا است. پروتئوباکتریا شاخه بزرگی از باکتری‌های گرم منفی است که شامل باکتریهای متنوعی می‌شود. همه آنها غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.

آلفا پروتئوباکتریا گونه‌های بسیار متنوعی را شامل می‌شوند مانند ریکتزیا و ریزوبیوم.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش