آلفا آفتاب‌پرست

آلفا آفتاب‌پرست یک ستاره است که در صورت فلکی آفتاب‌پرست قرار دارد.

آلفا آفتاب‌پرست
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی آفتاب‌پرست (صورت فلکی)
بُعد ۰۸h ۱۸m ۳۱.۵۴۹۹s
میل −۷۶° ۵۵' ۱۱.۰۰۱"
قدر ظاهری (V) ۴.۰۶۶
قدر مطلق (V)۴.۰۶۶
فاصله۶۳.۵ ly
(۱۹.۵ pc)
رده طیفیF5III
نام‌گذاری‌های دیگر
Gl 305, HD 71243, HIP 40702, HR 3318, ایراس 08198-7645, SAO 256496

منابعویرایش