آلفا مگس جنوبی

آلفا مگس جنوبی یک ستاره است که در صورت فلکی مگس جنوبی قرار دارد.

آلفا مگس جنوبی
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مگس جنوبی
بُعد ۱۲h ۳۷m ۱۱.۰۸s
میل -۶۹° ۰۸' ۰۷.۹"
قدر ظاهری (V) +۲.۶۹
قدر مطلق (V)+۲.۶۹
فاصله۳۰۶ ly
(۹۳.۸۶ pc)
رده طیفیB2IV-V
نام‌گذاری‌های دیگر
CD -68°1104, CPD -68°1702, FK5 474, GC 17179, HD 109668, HIP 61585, HR 4798, SAO 251974

منابعویرایش