آمازوناس

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آمازوناس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: