آمبولوز (به انگلیسی: Embolus) به معنای وارد شدن مغز استخوان که باعث لخته شدن خون میشود می گویند

انواعویرایش

ترومبوآمبولی (آمبولی لخته خون)، آمبولی کلسترول، آمبولی چربی، آمبولی هوا، آمبولی عفونی، آمبولی جسم خارجی و آمبولی مایع آمنیوتیک.

در ترومبوآمبولی اغلب لخته‌ای که در اثر ترومبوز سیاهرگی تشکیل شده است، حرکت کرده و می‌تواند در هرجایی از جمله ریه متوقف شده و بیمار را با مشکلات شدید و حتی کشنده مواجه سازد.


چگونگی ایجاد شدنویرایش

زمانی که استخوان میشکند مغز استخوان وارد خون شده و باعث لخته شدن خون و در نهایت مرگ میشود

درمانویرایش

متاسفانه درمانی برای آمبولی وجود ندارد و جزو بیماری های کشنده به حساب می اید

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش