آمریکا (ابهام‌زدایی)

صفحات ابهام زدایی ویکی پدیا

منظور از امريكا هر كدام از موارد زير ميتواند باشد:

ترانه‌هاویرایش

فیلمویرایش

ورزشویرایش