آمستریس (دختر داریوش دوم)

آمستریس شاهدخت هخامنشی و یگانه دختر داریوش دوم و پروشات و همچنین خواهر تنی اردشیر دوم بود که قبل از به حکومت رسیدن پدرش متولد شد و به فرمان پدرش با تریتخمه ساتراپ ازدواج کرد. اما تریتخمه عاشق دختری به نام رکسانا بود و قصد جان آمستریس را کرد اما توطئه او در نزد پروشات آشکار شد و به فرمان داریوش دوم او کشته شد و شاهدخت آمستریس که در زیبایی مشهور بود نجات پیدا کرد.[۱]

منابعویرایش

  1. Ktesias, Persika 49 und 53 f. , in: Felix Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH), Nr. 688, F 15.

مشارکت کنندگان، Amestris، ویکی‌پدیای آلمانی، دانشنامه آزاد (بارگذاری ۱۰ فروردین ۱۳۹۶)

  • Eduard Meyer: Amastris 5. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band I,2, Stuttgart 1894, Sp. 1750.
  • Schmitt: Amestris 2. In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica. Band 1(9), S. 935–936 (englisch, inkl. Literaturangaben)