آمون

یکی از خدایان مصری

آمون، از خدایان مصر باستان و خدای محلی تبس بود.آمون معادل زئوس در یونان و ژوپیتر رومیان است. آمون به همراه همسرش موت از پادشاهی قدیم گواهی می‌شود. با سلسله یازدهم (حدود قرن بیست و یکم قبل از میلاد)، آمون با جایگزینی مونتو به مقام خدای حامی تبس رسید پس از شورش تبس علیه هیکسوس‌ها و با حکومت آهموس اول (قرن ۱۶ قبل از میلاد)، آمون اهمیت ملی پیدا کرد که در آمیختگی او با خدای خورشید، رع، به عنوان آمون‌رع (که در انگلیسی به صورت جایگزین Amon-Ra یا Amun-Ra نوشته می‌شود) بیان می‌شود. او به تنهایی پادشاه خدایان نیز تصور می‌شد.

آمون
خالق و خدای خورشید
imn
n
C12
ویژگی‌ها: دو ستون عمودی بر سر، سری همچون ابوالهول
مکان فرقه: تبس
اطلاعات شخصی
جنسیت: مرد
پدر: پتاح
همسر: موت
فرزندان: خونس
معادل یونانی: Άμων
معادل فرانسوی: Amon
فهرست اساطیر مصر

نمادشناسی ویرایش

 
آمون به صورت برانگیخته شده

آمون را با قرص خورشید و دو آرایه بلند پر بر تاج در مصر باستان به نمایش درمی‌آوردند.[۱] در بعضی از تصاویر او را به شکل مردی به صورت برانگیخته با پوست تیره و آراسته به پرهای بلند به تصویر درآمده است.[۲] این خدا در بعضی از تصاویر به شکل قوچ کشیده شده‌است.[۳]و همین‌طور سگ.

معبد ویرایش

معبد اقصر در کرنک بیش از۱۰۰ متر طول و۵۰۰متر عرض دارد. این تالار را ۱۴۴ستون به ۱۶ ردیف نگاه می‌داشته، ستون‌های دو ردیف اول از سایر ستون‌ها بلندتر بوده‌است.[۴]این ستون‌ها حایل سقف مسطح بودند. این معبد در زمان آمنحوتپ چهارم بسته شده بود.[۵]

 
معبد آمون در کرنک

آملیا ب. ادوارد در کتاب خود، اینگونه این معبد را توصیف می‌کند:[۶]

انتقال تصویری واقعی به کسی که این محل را ندیده‌است، همان‌طور که نوشتم غیرممکن است. اگر می‌شد این محل را به جای دیگری تشبیه کرد، توصیف آن کار دشواری نبود، اما واقعیت این است که در دنیا هیچ ساختمانی با آن قابل مقایسه نیست.

پانویس ویرایش

  1. اساطیر مصر، ورونیکا ایونس، ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر، ۱۳۷۵، صفحه‌ی۱۴۷.
  2. اساطیر مصر، ورونیکا ایونس، ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر، ۱۳۷۵، صفحه‌ی۱۴۶.
  3. اساطیر مصر، ورونیکا ایونس، ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر، ۱۳۷۵، صفحه‌ی۱۴۴.
  4. کلیت تاریخ عمومی (جلد۱)؛ دکتر حسینعلی ممتحن،انتشارات دهخدا، ۱۳۴۹، صفحهٔ ۱۵۴.
  5. مصر باستان، برندا اسمیت، ترجمه آزیتا یاسائی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، صفحه ۱۰۶،۱۰۸.
  6. مصر باستان، برندا اسمیت، ترجمه آزیتا یاسائی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، صفحهٔ ۱۲۴.

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای عربی
  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹
  • لبیب، عبدالساتر، (الحضارة المصریة، الدیانة والفنون) ، دارالمشرق، بیروت، چاپ سال ۱۹۹۰ میلادی.