آمید

الگوی قرارگیری گروه عاملی آمید در ترکیبات

آمید را در شیمی می‌توان یکی از دو نوع ترکیب شیمیایی زیر دانست:

  1. یک گروه عاملی یا ترکیبی آلی است که شامل یک گروه کربونیل (C=O) می‌باشد و با یک اتم نیتروژن (N) پیوند دارد.
  2. نوع ویژه‌ای از آنیون نیتروژن.
گروه عاملی آمید
آمیدها دارای سیستم یکپارچه‌ای هستند که روی O, C و N قرار داشته و از اربیتال مولکولی‌هایی تشکیل شده‌است که به وسیله الکترونهایی که از مکانشان خارج شده‌اند اشغال شده‌است.

آمیدها پایدارترین نوع از گروه عاملی کربونیل هستند.

تلفظ علمیویرایش

بسیاری از شیمی‌دانان انگلیسی زبان برای ایجاد دگرسانی میان این دو نوع ترکیب، از تلفظ ə'mɪd برای اشاره به این ترکیب به عنوان یک گروه عاملی کربونیل و از تلفظ ['æmɑɪd] برای اشاره به آن به عنوان آنیون نیتروژن بهره می‌گیرند. این در حالی است که شماری از شیمی‌دانان نیز فرقی میان این دو نگذاشته و در هر دو کاربرد آن را ['æmɪd] تلفظ می‌کنند.

مشتقاتویرایش

اگر در بنیان آمیدها جای کربنی که با اکسیژن پیوند دوگانه دارد گوگرد قرار دهیم گروهی به نام سولفوآمید خواهیم داشت. آمیدهای حلقوی را لاکتوم می‌نامند.

منابعویرایش

  • موریسن، و بوید، شیمی آلی، ترجمهٔ سید احمد شکرایی و عیسی یاوری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۵،ISBN 964-01-0778-6